เรียกดูข้อมูลการมาซ้อมรับปริญญาของนิสิต
รายชื่อแทรกจะอยู่ล่างสุด
  
     
ข้อมูลการมาเข้าร่วมซ้อม
ลำดับรับ ชื่อนิสิต วันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ วันรับจริง
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อค้นหา